AEON Delight Việt Nam tổ chức hoạt động Cleaning Day đầu tiên tại Hà Đông

Phát huy phương châm “Không ngừng tạo ra giá trị môi trường cho khách hàng và cộng đồng địa phương”, AEON Delight Vietnam đã cùng với AEON VIETNAM và AEON MALL Ha Dong tổ chức Cleaning Day đầu tiên tại Hà Đông vào tháng 12/2019.