Hoạt động Team Building 2019 – Miền Nam (đợt 1)

Vào tháng 10 vừa qua, AEON Delight Việt Nam đã tổ chức hoạt động team building thường niên cho tất cả cán bộ-công-nhân viên tại khu vực phía Nam.

Tin tức liên quan