Tuyển dụng

Thông điệp từ
Giám Đốc Hành Chính – Nhân Sự

Toàn tâm cho công việc – Tận tâm cho con người.
Tài năng và sự Chân thành là điều chúng tôi luôn tìm kiếm,
để kết nối và cùng phát triển tại AEON Delight Việt Nam.

 

Chúng tôi luôn tin tưởng rằng chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực góp phần vào sự thành công và bền vững của doanh nghiệp.

AEON Delight Việt Nam luôn tìm kiếm những cá nhân yêu thích học hỏi, có tinh thần đồng đội và tận tâm để gia nhập đội ngũ. Đây chính là nơi phát triển của cộng đồng nhân tài đa dạng, nhằm đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ FMS có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam và khu vực.

AEON Delight Việt Nam luôn giữ vững và thúc đẩy nền văn hoá tôn trọng và hòa nhập, với chính sách gìn giữ và phát triển tài năng, đồng thời luôn tăng cường việc trao đổi thông tin với tất cả nhân viên trong toàn công ty.