Tuyển dụng

Thông điệp từ Trưởng Phòng Nhân Sự

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có tinh thần tập thể,
chân thành và hiếu khách.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực góp phần vào sự thành công và bền vững của doanh nghiệp.

Aeon Delight Việt Nam luôn tìm kiếm những cá nhân chân thành, có tinh thần đồng đội và tinh thần phục vụ để gia nhập đội ngũ. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng Aeon Delight Việt Nam là nơi phát triển của cộng đồng nhân tài đa dạng nhằm đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ FMS có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.

Aeon Delight Việt Nam luôn giữ vững và thúc đẩy nền văn hoá tôn trọng và hòa nhập, với chính sách gìn giữ và phát triển tài năng, đồng thời luôn tăng cường việc trao đổi thông tin với tất cả nhân viên trong toàn công ty.