Tuyển dụng

Việc làm tại AEON DELIGHTVIỆT NAM

 
 

Tại sao bạn nên làm việc tại
AEON DELIGHT VIỆT NAM

Nâng cao kỹ năng làm việc

Phát triển sự nghiệp

Văn hóa hiếu khách

 
 

Hoạt động công ty

Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức các
chuyến đi du lịch để khích lệ 
và củng cố tinh thần đồng đội của nhân viên.

 
 

search job opportunities and apply today!

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc
khách hàng và trang thiết bị một cách chuyên nghiệp