Dịch vụ

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Chúng tôi luôn nỗ lực hướng tới việc xây dựng một môi trường an ninh và an toàn thông qua dịch vụ quản lý trang thiết bị trọn gói, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả cho khách hàng.

Menu dịch vụ

 

Menu dịch vụ

Bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa thiết bị

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Vận hành chú ý đến từng chi tiết

Nhằm đảm bảo thiết bị được vận hành một cách ổn định, AEON Delight Việt Nam bố trí người chịu trách nhiệm thường trực hoặc tuần tra tại cơ sở của khách hàng để thường xuyên kiểm tra, ghi chép và nắm bắt điều kiện vận hành của trang thiết bị, đồng thời lập kế hoạch đưa ra các đề xuất cải tiến.

Quản lý dựa trên quan điểm tăng cường tuổi thọ của cơ sở

Trong tổng chi phí vòng đời của một tòa nhà, có thể thấy rằng chi phí bảo trì và sửa chữa sẽ lớn gấp nhiều lần chi phí xây dựng ban đầu. Do đó, việc giảm thiểu tổng chi phí vòng đời, đồng thời làm tăng giá trị của tài sản. Đó là giá trị lâu dài mà AEON Delight Việt Nam mang đến cho khách hàng.

Quản lý năng lượng chặt chẽ để triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Với phương pháp sử dụng kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến của Nhật Bản, AEON Delight Việt Nam đề xuất phương án giảm lượng tiêu thụ năng lượng như nước và điện cho khách hàng.