Điều khoản sử dụng

Website AEON Delight Vietnam được điều hành bởi AEON DELIGHT (VIETNAM) CO., LTD. (“ADV”). Trước khi sử dụng Website này, vui lòng đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây liên quan đến việc sử dụng Website này. Những thuật ngữ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bất kỳ sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi sửa đổi đã được tải lên trang web này.

Khước từ

ADV cam kết đảm bảo tính chính xác của nội dung của trang web này. Tuy nhiên, nội dung này được cung cấp “như hiện tại” mà không có sự đảm bảo nào. ADV từ chối tất cả các bảo đảm được trình bày hoặc ngụ ý về độ chính xác, độ tin cậy, tính hữu ích, hoặc sự an toàn của thông tin này.

Bản quyền

Bản quyền cho tất cả các văn bản, hình minh hoạ, biểu trưng, ​​hình ảnh, video và các thông tin khác có trên trang web này là tài sản của ADV hoặc một bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng thông tin này – bao gồm sao chép, thay đổi, hiển thị, phân phối, buôn bán và xuất bản – mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu bản quyền của thông tin này đều bị cấm, trừ khi được luật bản quyền cho phép.