Making Facilities Delightful Your partner for creating comfortable environments Making Facilities Delightful

Chúng tôi hướng đến

Tạo ra những môi trường vui tươi, hiệu quả và thoải mái.
Chất lượng
Nhật Bản
Sáng tạo
rộng mở
Tập đoàn hàng
đầu Châu Á
Nguồn lực
chuyên nghiệp

Khách hàng

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm có thể đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ sở vật chất và con người một cách chuyên nghiệp.

Tuyển dụng

Join us to glow up together