Việc làm

Đào tạo

Việc đào tạo được triển khai với tất cả nhân viên
nhằm đảm bảo mang đến một chất lượng dịch vụ cao hơn cho khách hàng

 
 
Đào tạo trực tiếp ngay trong công việc về Quy tắc ứng xử cho tất cả nhân viên
news 01 Việc đào tạo tại chỗ cho nhân viên sẽ được triển khai từ hoạt động đào tạo cơ bản, gồm triết lý của doanh nghiệp và quy tắc ứng xử. Những nỗ lực này nhằm khuyến khích nhân viên làm việc với tinh thần phụng sự và thực hiện nguyên tắc quản lý: “Theo đuổi mục tiêu: không ngừng sáng tạo ra các giá trị môi trường”.
Xây dựng Quy Trình Hướng Dẫn Nghiệp Vụ nhằm tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ
news 02 Việc đào tạo của AEON Delight Việt Nam được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau như tài liệu hướng dẫn trực quan bằng hình ảnh và video, nhằm chuẩn hóa trình độ dịch vụ của nhân viên. Thông qua những công cụ này, nhân viên có thể học hỏi trực quan về cả các tiêu chuẩn lẫn những kỳ vọng thực tế sinh động bằng hình ảnh.
Tổ chức đào tạo kỹ thuật và quản lý


news 03 Qua mô hình đào tạo hướng dẫn tại chỗ (on-the-job training), nhân viên sẽ tiếp thu các kỹ thuật cần thiết trong công việc từ các cấp quản lý nhiều kinh nghiệm. Ngoài các hướng dẫn chuyên môn về kỹ thuật, chúng tôi còn tổ chức đào tạo về an toàn cho nhân viên tại từng khu vực cơ sở.